ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ร

รงคเพท

แปลว่า เจ้าแห่งความเพลินใจ

รงรอง

แปลว่า งาม

รชต

แปลว่า เงิน

รชนิศ

แปลว่า พระจันทร์

รฐนนท์

แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

รณกร

แปลว่า การรบ

รณกฤต

แปลว่า นักต่อสู้ที่เก่งกาจ

รณชัช

แปลว่า ทหารในสนามรบ

รณพร

แปลว่า มีเสียงประเสริฐ

รณพีร์

แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ

รณภูมิ

แปลว่า สนามรบ

รณรงค์

แปลว่า การรบ

รณรต

แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ

รณวร

แปลว่า ประเสริฐในการรบ

รณสิทธิ

แปลว่า การรบชนะ

รเณศ

แปลว่า จอมทัพ

รดา

แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว

รดามณี

แปลว่า แก้วประพาฬ

รดิศ

แปลว่า เจ้าแห่งความรัก

รตน

แปลว่า ความรื่นรมย์

รตา

แปลว่า ยินดี

รติมา

แปลว่า มีความสุข

รติรมย์

แปลว่า รื่นรมย์ยินดี

รติรส

แปลว่า รสแห่งความยินดี

รถิก

แปลว่า ทหารรถศึก

รมณ

แปลว่า มีความสุข

รมณี

แปลว่า สดชื่นน่าพึงพอใจ

รมณีย์

แปลว่า งาม

รมตี

แปลว่า กามเทพ

ร่มธรรม

แปลว่า ผู้อยู่ในร่มเงาพระธรรม

รมย์

แปลว่า น่ารื่นรมย์

รมยกร

แปลว่า สร้างความสุข

รมย์ชลี

แปลว่า มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์

รมย์ธีรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ายินดี

รมย์นลิน

แปลว่า น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว

รมยเนตร

แปลว่า ต้องตา

รมย์รวินท์

แปลว่า บัวงาม

รมย์รุจี

แปลว่า งามน่าพึงใจ

รมัณยา

แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง

รมัย

แปลว่า มีเสน่ห์

รมิดา

แปลว่า ผู้มีความสุข

รมิตา

แปลว่า ผู้มีความสุข

รเมศ

แปลว่า ชอบใจ

รยา

แปลว่า กระแสน้ำ

รวิชา

แปลว่า ลูกพระอาทิตย์

รวินท์

แปลว่า ดอกบัว

รวินท์นิภา

แปลว่า งามดังดอกบัว

รวินันท์

แปลว่า เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์

รวิพร

แปลว่า ประเสริฐดุจพระอาทิตย์

รวิพล

แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

รวิภา

แปลว่า รุ่งเรืองเหมือนแสงอาทิตย์

รวิภาส

แปลว่า แสงอาทิตย์

รวิสรา

แปลว่า เป็นใหญ่เหมือนพระอาทิตย์

รวิสุต

แปลว่า ดาวเสาร์

รวีนิภา

แปลว่า เหมือนพระอาทิตย์

รศนา

แปลว่า ลิ้น

รสกร

แปลว่า ผู้กระทำรส

รสธร

แปลว่า มีรสนิยม

รสนันท์

แปลว่า มีรสนิยมดี

รสนาถ

แปลว่า ปรอท

รสริน

แปลว่า มีเสน่ห์เสมอ

รสิกา

แปลว่า มีรสนิยม

รสิตา

แปลว่า ชุบทอง

รสินทรา

แปลว่า จินดามณี

รหัท

แปลว่า ทะเล

รักตกันต์

แปลว่า แก้วแดง

รักตาภา

แปลว่า รัศมีสีแดง

รักติบูล

แปลว่า มีเสน่ห์มาก

รักษิณา

แปลว่า คุ้มครอง

รักษิต

แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครอง

รังสิมันตุ์

แปลว่า พระอาทิตย์

รัชชานนท์

แปลว่า ยินดีในสมบัติ

รัชนาถ

แปลว่า มีอำนาจในประเทศ

รัชพล

แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รัญชน์

แปลว่า ความยินดี

รัญชนา

แปลว่า น่ารัก

รัญชิดา

แปลว่า มีเสน่ห์

รัฐนันท์

แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

รัตกันท์

แปลว่า แก้วแดง

รัตนกร

แปลว่า สร้างรัตนะ

รัตนมน

แปลว่า ใจวิเศษ

รัตนมณี

แปลว่า ทับทิม

รัมภ์รดา

แปลว่า ไผ่งาม

รัศมิมาน

แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง

รามิล

แปลว่า กามเทพ

ราเมนทร์

แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

ราเมศวร์

แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

รินคำ

แปลว่า พูดเรื่อยๆ

รินรดา

แปลว่า รื่นเริงอยู่เสมอ

รินรดี

แปลว่า มีความยินดีอยู่เรื่อย

รุ่งไพลิน

แปลว่า พลอยไพลินที่งามแวววาว

รุ่งภพ

แปลว่า โลกสว่าง

รุ่งรดิศ

แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ

รุ่งรวิน

แปลว่า พระอาทิตย์ยามเช้า

รุ่งรุจ

แปลว่า รุ่งโรจน์สว่างไสว

รุ่งรุจี

แปลว่า เริ่มรุ่งเรือง

รุ่งวิกรัย

แปลว่า ค้าขายเจริญ

รุ้งพลาย

แปลว่า สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา

รุจ

แปลว่า รุ่งเรือง

รุจนา

แปลว่า น่ารักน่าชอบใจ

รุจยา

แปลว่า น่ารัก

รุจรดา

แปลว่า รุ่งเรืองและรื่นรมย์

รุจรวี

แปลว่า สว่างดุจพระอาทิตย์

รุจาภา

แปลว่า มีความงาม

รุจิกา

แปลว่า มีความพอใจ

รุจิดา

แปลว่า ความพอใจ

รุจิภพ

แปลว่า มีความพอใจใหม่

รุจิภา

แปลว่า ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

รุจิภาส

แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม

รุจิรดา

แปลว่า ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง

รุจิรางค์

แปลว่า มีกายงดงามน่ารัก

รุจิษยา

แปลว่า อ่อนหวานน่ารัก

รุจิสรรค์

แปลว่า สร้างความงาม

รุจิสา

แปลว่า มีเสน่ห์มาก

รุจิรัตน์

แปลว่า รัตนะที่งาม

รุณฑิกา

แปลว่า ธรณีประตู

รุธิรา

แปลว่า แดง

เรณุกา

แปลว่า ละอองเกสรดอกไม้

เรณู

แปลว่า ละอองเกสรดอกไม้

เรไร

แปลว่า ชื่อแมลงชนิดหนึ่งตัวสีเขียว

เรวดี

แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ที่

เรืองยศ

แปลว่า มียศอันรุ่งเรือง

เรืองรำไพ

แปลว่า พระอาทิตย์เรืองรอง

เรืองริน

แปลว่า สุกสว่างเรื่อยๆ

เรืองไร

แปลว่า สุกสว่างเหมือนทอง

เรืองวิทย์

แปลว่า มีวิทยาอันรุ่งเรือง

เรืองศักดิ์

แปลว่า มีศักดิ์อันรุ่งเรือง

เรืองสุรี

แปลว่า พระอาทิตย์ส่องแสง

โรจน์

แปลว่า สว่าง

ไรวินท์

แปลว่า มีทรัพย์

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets