ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ท

ทะนงศักดิ์

แปลว่า ถือดีในอำนาจของตัว

ทนุธรรม

แปลว่า รักษาความดี

ทยากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ทยิดา

แปลว่า เป็นที่รัก

ทยุต

แปลว่า สว่างไสว

ทรงพร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งพร

ทรงพล

แปลว่า มีกำลัง

ทรงภพ

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโลก

ทรงวุฒิ

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ทรงอัปสร

แปลว่า รูปร่างดุจนางฟ้า

ทวิภาค

แปลว่า สองส่วน

ทวิติยา

แปลว่า ที่สอง

ทวีรัฐ

แปลว่า สองเมือง

ทองกร

แปลว่า กำไลมือ

ทักขิญ

แปลว่า ความอารี

ทักษ์

แปลว่า ขยัน

ทักษ์ดนัย

แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด

ทักษิณา

แปลว่า ทานเพื่อผลอันประเสริฐ

ทัตเทพ

แปลว่า เทพผู้ประทาน

ทัตธน

แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์

ทัตพงศ์

แปลว่า ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล

ทัตพร

แปลว่า ได้รับพร

ทัตพล

แปลว่า มีพลัง

ทัตพิชา

แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้

ทัตสรวง

แปลว่า สวรรค์ประทานมา

ทัพพ์

แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ทัพพสาร

แปลว่า มีทรัพย์เป็นแก่นสาร

ทัศน์พล

แปลว่า ผู้มีพลังความคิดเห็นถูกต้อง

ทำนุรัฐ

แปลว่า อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ

ทิฆัมพร

แปลว่า ท้องฟ้า

ทิฐินันท์

แปลว่า ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง

ทินกร

แปลว่า พระอาทิตย์

ทินกฤต

แปลว่า ทำกลางวัน

ทินประภา

แปลว่า แสงอาทิตย์

ทินภัทร

แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

ทินมณี

แปลว่า แก้วมณีแห่งวัน

ทินรัตน์

แปลว่า แก้วมณีแห่งวัน

ทินสิรี

แปลว่า มิ่งขวัญแห่งวัน

ทิพกร

แปลว่า ส่องแสงสว่างกลางวัน

ทิพกฤตา

แปลว่า สร้างสิ่งทิพย์

ทิพนาถ

แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน

ทิพปภา

แปลว่า รัศมีเป็นทิพย์

ทิพรดา

แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ทิพานัน

แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม

ทิพารมย์

แปลว่า รื่นรมย์ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ทิวัตถ์

แปลว่า มีความสำเร็จเป็นเลิศ

ทิวากร

แปลว่า พระอาทิตย์

ทีฆทัศน์

แปลว่า คาดการณ์ได้ไกล

ทีปกร

แปลว่า ผู้ให้แสงสว่าง

ทีปกา

แปลว่า ผู้ส่องสว่าง

ทีปต์

แปลว่า รุ่งเรืองโชตช่วงชัชวาล

เทพทัต

แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา

เทวนาถ

แปลว่า เจ้าแห่งเทวดา

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets