ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ณ

ณภัทร

แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ณรงค์เดช

แปลว่า อำนาจนักรบ

ณรงค์ฤทธิ์

แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

ณัช

แปลว่า ผู้ให้เกิดความรู้

ณัชชา

แปลว่า เกิดเพื่อความรู้

ณัชพล

แปลว่า มีพลังของนักรบ

ณัฏฐ์

แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ณัฏฐกฤต

แปลว่า ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐกิตติ์

แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์

ณัฏฐชัย

แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ณัฏฐณิชา

แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

ณัฏฐธิดา

แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์

ณัฏฐนรี

แปลว่า นักปราชญ์หญิง

ณัฏฐนิช

แปลว่า ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง

ณัฏฐพล

แปลว่า พลังของนักปราชญ์

ณัฏฐา

แปลว่า ฉลาด

ณัฏฐากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์

ณัฐ

แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ณัฐกมล

แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว

ณัฐกฤตา

แปลว่า ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐกิตติ์

แปลว่า ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้

ณัฐกุล

แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ณัฐชนน

แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์

ณัฐชยา

แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ณัฐชา

แปลว่า ผู้เกิดจากนักปราชญ์

ณัฐนิชา

แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

ณัฐดนัย

แปลว่า บุตรของนักปราชญ์

ณัฐธยาน์

แปลว่า การเพ่งพินิจของนักปราชญ์

ณัฐธัญ

แปลว่า ปราชญ์ผู้โชคดี

ณัฐธิดา

แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์

ณัฐนนท์

แปลว่า ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้

ณัฐนพิน

แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่นหรือหนุ่มสาวเสมอ

ณัฐนรี

แปลว่า นักปราชญ์หญิง

ณัฐนันท์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสุข

ณัฐนัย

แปลว่า อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์

ณัฐนิช

แปลว่า ฉลาดและเป็นตัวของตัว

ณัฐนิติ

แปลว่า แบบแผนของนักปราชญ์

ณัฐปคัลภ์

แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ

ณัฐปาณี

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีผีมือ

ณัฐพนธ์

แปลว่า ผูกพันกับนักปราชญ์

ณัฐพร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐพล

แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์

ณัฐพันธุ์

แปลว่า เหล่ากอของนักปราชญ์

ณัฐภัทร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ณัฐภาส

แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ณัฐมน

แปลว่า ดวงใจของนักปราชญ์

ณัฐยศ

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐรณ

แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ณัฐรดี

แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

ณัฐรมย์

แปลว่า เป็นที่รื่นรมย์ของนักปราชญ์

ณัฐรัตน์

แปลว่า ผู้มีความรู้ประดุกแก้วมณี

ณัฐวดี

แปลว่า หญิงมีความรู้

ณัฐวร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวรรณ

แปลว่า ชั้นของนักปราชญ์

ณัฐวรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวัตร

แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ณัฐวิภา

แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง

ณัฐวุฒิ

แปลว่า ผู้มีความเจริญเพราะความรู้

ณัฐสม

แปลว่า เสมอด้วยนักปราชญ์

ณัฐสิทธิ์

แปลว่า ความสำเร็จของนักปราชญ์

ณัฐสุต

แปลว่า ลูกนักปราชญ์

ณัท

แปลว่า ให้ซึ่งความรู้

ณิช

แปลว่า สะอาด

ณิชกมล

แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

ณิชกานต์

แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

ณิชกุล

แปลว่า ตระกูลที่บริสุทธิ์

ณิชนันท์

แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

ณิชมน

แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

ณิชา

แปลว่า สะอาด

ณิชากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์

ณิชาบูล

แปลว่า มีความบริสุทธิ์ไพศาล

ณิชาภัทร

แปลว่า บริสุทธิ์และดีงาม

ณิชารีย์

แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

ณีรนุช

แปลว่า หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets